ý nghĩa nốt ruồi mọc

Ý nghĩa nốt ruồi mọc chỗ kín phụ nữ, đoán tài vận

1 Phụ nữ chỗ kín âm hộ có nốt ruồi đỏ là có chồng sang quí, có nốt ruồi đen là tình duyên dang dở, sinh con ngu hèn, coi chừng mắc nạn vì người khác bị thượng mã phong. Nốt ruồi đỏ mọc giữa cổ là thọ, đen là ăn hay trúng thực. Nốt ruồi