xem tướng người đẹp

Xem tướng mặt luận đường tình duyên

1 Mắt nhỏ, miệng nhỏ, môi mỏng là người hẹp hòi, có tính bảo thủ. Trong chuyện tình cảm thường cố chấp nếu xảy ra xích mích không nhận lỗi, Nếu yêu những người này dễ bị tổn thương. Hướng dẫn cách xem tướng mặt luận đoán đường tình duyên của một người. Xem bói tình