xem tướng là gì

Tướng mặt không ai muốn

1 Người mà Ngũ tinh không hướng về Thiên đình (giữa trán), là người bôn ba vất vả, đến già cũng không được thành tựu. Tướng lục xung: Bôn ba vất vả, làm việc gì cũng thất bại Người sắc mặt u tối, làm việc sai lầm, vợ con xa lánh hoặc là xa rời người