xem tướng 2 mắt

Xem tướng qua vị trí đôi mắt

1 Xem tướng 2 mắt cách xa nhau của phụ nữ đoán công việc, tính cách, tình duyên dựa vào những kinh nghiệm của thuật xem tướng để phán đoán tính cách của một người. Từ đó lựa chọn người làm việc có tính cách phù hợp với công việc là điều rất quan trọng. Trong