xem nốt ruồi bàn tay

Xem tướng nốt ruồi trên bàn tay

1 Trên gò kim tinh (dưới ngón tay cái) có nốt ruồi đen: Mối tình đầu của người này dễ bị chia ly, ngăn cách, gây ra nhiều khổ tâm. Nếu trên gò này xuất hiện nốt ruồi son thì chủ nhân có cuộc sống sung túc, giàu có. Thông thường ai cũng có nốt ruồi