tướng người cô độc

Giải đáp thắc mắc về dáng đi trong xem tướng

1 Dáng đi lắc lư uốn éo (dáng rắn bò): Tướng cô độc, gái sát phu (nhiều đời chồng); Bản chất người không thật thà, tham lam bủn xỉn và không thọ. Xem tướng qua dáng đi của phụ nữ và đàn ông như thế nào được nhiều người quan tâm, việc xem tướng qua dáng