tướng người buôn bán

Luận về đi đứng khi xem tướng

1 Bộ đi của người hạ tiện có vẻ yếu đuối hay là bước bước khinh phù. Khinh phù là thiếu thần khí là mạng yểu, đi bước không dính ngón chơn là người tranh danh đoạt lợi bôn tẩu đó đây. Người đi cũng phát xuất bộ tướng sang hèn thọ yểu. Vì đi là

Xem tướng đàn ông qua dáng đi và cách nói chuyện

1 Tướng người buôn bán suy tư lời lổ nặng chiếm trong lòng nên bước đi rất mau, mà làm như nặng nề lôi cái mình chẳng chịu đi theo. Người lưng dài mông tròn là tướng làm quan võ, nên bước đi nặng chắc. Người đi cũng phát xuất bộ tướng sang hèn thọ yểu.