tướng lông mày cao

Tướng mặt của người cô đơn

1 Xương lông mày cao, nhiều vợ nhưng vợ phá hoại, bạc bẽo. Những người có hình tướng như thế còn lắm bệnh nhiều tật, tính khí bạo ngược, nóng nảy. Tướng cách cô độc: Lông mày có hình chữ “bát”, tiếng nói như sấm Nếu như xương to nặng, đó là người cô đơn. Dái