tướng lông mày

Tướng mặt không ai muốn

1 Người mà Ngũ tinh không hướng về Thiên đình (giữa trán), là người bôn ba vất vả, đến già cũng không được thành tựu. Tướng lục xung: Bôn ba vất vả, làm việc gì cũng thất bại Người sắc mặt u tối, làm việc sai lầm, vợ con xa lánh hoặc là xa rời người

Xem tướng lông mày đoán vận mệnh

1 Đàn ông có lông mày này gọi là Kinh Thanh Mi, khá thanh tú, thông minh, sống có đạo đức, biết phải biết trái. Tính tình thì hoạt bát mà lại có nghĩa khí, luôn quan tâm giúp đỡ tới người bị thua thiệt hơn. Lông mày thanh tú thể hiện đây là người đàn