tướng đi người kiên nhẫn

Tính cách con người thể hiện qua dáng đi

1 Coi bói qua tướng đi mà phần thân dưới từ bụng tới mông hơi giao động chút ít: người có tính tình ôn hòa, kiên nhẫn , lạc quan. Coi bói qua tướng đi đều đặn: khoảng cách dài, chân không quá co như chân hạt, chân tới trước, thân hình tới sau, thẳng người