tướng đàn ông chung thủy

Xem tướng số qua khuôn mặt đàn ông

1 Cung Thê Thiếp (hay cung Phu Thê hoặc cung Hôn Nhân) là phần nằm ở đuôi lông mày và đuôi mắt kéo dài đến chân mai. Nhân tướng học còn gọi phần này là Gian Môn. Gò má cao, Gian Môn lõm sâu, màu sắc xanh xao hoặc u tối; đuôi mắt nhăn nheo, …