tướng bàn chân

Xem tướng pháp qua bàn chân con người

1 Bạn có khả năng biểu đạt cảm xúc của mình hơn những người khác. Bạn để mọi người biết cảm nhận của bạn thế nào về cái tốt, cái xấu. Đã bao giờ bạn thử coi bói qua bàn chân của mình chưa?Bàn chân cũng nói lên tính cách của một người! Hãy thử coi

Xem tướng bàn chân suy đoán tính cách của mỗi người

1 Bàn chân có nốt ruồi dưới lòng quý tướng, người có mệnh số cao siêu. – Bàn chân to chắc vững trãi người có bản lĩnh. – Bàn chân bé nhỏ: Người ủy mị, yếu ớt. – Bàn chân đầy thịt: Người tham vọng vật chất. – Bàn chân thon, gót hoa hồng: Phúc hậu,