ngực đàn ông

Xem tướng ngực đàn ông

1 Ngực vẹo nghiêng, khuyết hãm: là người trí tuệ kém, bụng dạ hẹp hòi. Ngực tối kỵ gồ nhọn như ức con gà: là tướng lười, hung dữ, hiếu sắc tham dâm. Ngực dô, ngắn, hẹp, bé, mỏng: chủ về sự nghèo khổ. Hai 2 bên ngực cân đối, bề ngang rộng hơn chiều dày, có