hình tướng con người

Những tướng mặt ai cũng muốn có

1 Người có các hình tướng sau thường thành công trong sự nghiệp: Da mặt thường lộ ra sắc hồng tươi, 2 má, mũi, trán, cằm (Ngũ nhạc) đều rạng rỡ, khí sắc tươi sáng, thần khí ổn miệng mũi, trán (Ngũ tinh) đều hướng Thiên đình; tai, mắt, miệng, mũi (Tứ độc) đều không bị