đoán tính cách qua bàn chân

Xem tướng bàn chân suy đoán tính cách của mỗi người

1 Bàn chân có nốt ruồi dưới lòng quý tướng, người có mệnh số cao siêu. – Bàn chân to chắc vững trãi người có bản lĩnh. – Bàn chân bé nhỏ: Người ủy mị, yếu ớt. – Bàn chân đầy thịt: Người tham vọng vật chất. – Bàn chân thon, gót hoa hồng: Phúc hậu,