đoán tính cách

Xem tướng bàn chân suy đoán tính cách của mỗi người

1 Bàn chân có nốt ruồi dưới lòng quý tướng, người có mệnh số cao siêu. – Bàn chân to chắc vững trãi người có bản lĩnh. – Bàn chân bé nhỏ: Người ủy mị, yếu ớt. – Bàn chân đầy thịt: Người tham vọng vật chất. – Bàn chân thon, gót hoa hồng: Phúc hậu,

Xem dáng đi đoán vận mệnh và tính cách

1 Xem dáng đi đoán vận mệnh và tính cách. Mỗi người đều có tư thế đi của mình, căn cứ vào dáng đi, có thể biết tính cách và vận mệnh của họ. Mỗi người đều có tư thế đi của mình. Tuy tư thế này trên mức độ rất lớn là do hình thể