bói chỉ tay

Bí ẩn chỉ tay theo hình dáng màu sắc và những thắc mắc

1 Khuyếtt(lòng bàn tay lôm): tranh đấu suốt cuộc đời nhưng khó thành công, phòng tránh bị quỵt nợ. Nếu xuất thân từ giàu có: phá cuả. Nếu có nhiều chỉ xấu: nghèo khổ, phòng bệnh phổi. Xem chỉ tay theo hình dáng màu sắc đoán tướng mệnh của con người chuẩn xác,tướng mệnh con người