bàn tay cân xứng

Bí ẩn chỉ tay theo hình dáng màu sắc và những thắc mắc

1 Khuyếtt(lòng bàn tay lôm): tranh đấu suốt cuộc đời nhưng khó thành công, phòng tránh bị quỵt nợ. Nếu xuất thân từ giàu có: phá cuả. Nếu có nhiều chỉ xấu: nghèo khổ, phòng bệnh phổi. Xem chỉ tay theo hình dáng màu sắc đoán tướng mệnh của con người chuẩn xác,tướng mệnh con người

Bí ẩn bàn tay đàn ông và những thắc mắc

1 Người có bàn tay đầy đặn, các đường chỉ tay rõ ràng, không có những lằn cắt ngang dọc cộng thêm tướng người cao vừa vặn cân đối, khỏe mạnh,   Xem tướng bàn tay đàn ông để hiểu về họ là con người như thế nào các nhà nhân tướng học rất lưu ý